Czym jest BIP?

Biuletyn Informacji Publicznej to system spełniający wymogi ustaw i rozporządzeń w szczególności ustawy o dostępie do informacji publicznej.

Biuletyn Informacji Publicznej (BIP) został stworzony w celu powszechnego udostępniania informacji publicznej w postaci elektronicznej. Biuletyn ten składa się z witryn WWW, na których władze publiczne oraz inne podmioty wykonujące zadania publiczne udostępniają informacje publiczne wymagane przez polskie prawo.

 

Ustawa zaznacza odrębność stron BIP od zwykłych stron internetowych, co oznacza, że strona internetowa nie zastępuje serwisu BIP.

Kto powinien posiadać BIP?

Biuletyn Informacji Publicznej Obowiązek prowadzenia serwisu BIP wynika wprost z ustawy o dostępie do informacji publicznej.

Lista podmiotów zobowiązanych do prowadzenia BIP:

 • przedszkola
 • szkoły
 • uczelnie, pozostałe placówki oświatowe
 • ośrodki pomocy społecznej
 • instytucje kultury (teatry, opery, operetki, filharmonie, orkiestry, muzea, biblioteki, domy kultury, ogniska
 • komendy straży pożarnej i policji
 • jednostki badawczo-rozwojowe i zakłady opieki zdrowotnej
 • gabinety lekarskie finansowane ze środków publicznych
 • jednostki budżetowe
 • zakłady budżetowe i gospodarstwa pomocnicze jednostek budżetowych
 • organy władzy publicznej
 • organy samorządów gospodarczych i zawodowych
 • podmioty reprezentujące zgodnie z odrębnymi przepisami Skarb Państwa
 • podmioty reprezentujące inne osoby lub jednostki organizacyjne, które wykonują zadania publiczne
 • związki zawodowe i ich organizacje oraz partie polityczne
 • podmioty będące w posiadaniu informacji publicznych.

Jakie informacje powinien zawierać BIP placówki oświatowej?

Biuletyn Informacji Publicznej Podmiot zobowiązany do prowadzenia BIP musi publikować informacje:

Podmiot zobowiązany do prowadzenia BIP musi publikować informacje:

 • status prawny lub formy prawnej,
 • organizacja podmiotu,
 • przedmiot działania i kompetencje,
 • organy i osoby sprawujące w nich funkcje i ich kompetencje,
 • struktura własnościowa podmiotu,
 • komunikaty i aktualności,
 • majątek, którym dysponuje,
 • programy w zakresie realizacji zadań publicznych, sposób ich realizacji, wykonywania i skutki realizacji tych zadań,
 • zasady funkcjonowania, w zakresie wykonywania zadań publicznych, sposoby przyjmowania i załatwiania spraw,
 • dane publiczne: przebieg i efekty kontroli oraz wystąpień, stanowisk, wniosków i opinii podmiotów ją przeprowadzających.

Dlaczego nasz BIP?

Biuletyn Informacji Publicznej Poznaj jak w wygodny i prosty sposób można zarządzać stroną BIP za pomocą naszego serwisu.

Jakie zalety posiada nasza usługa ?

 • Stabilny dostawca usługi
 • Wygodny system zarządzania treścią
 • Łatwe wdrożenie
 • Wielu administratorów
 • Uruchamiony w ciągu 12 godzin
 • Kopia zapasowa
 • Niskie koszty
 • Uczciwe zasady
 • Aktualizację w cenie

Sprawdź demo serwisu

Otwórz demoBIP dla placówek Oświatowych - stronyzklasa.pl
Strona www dla szkoły - stronyzklasa.pl
Zobacz również

Strony internetowa dla szkół i przedszkoli!

Atrakcyjne, proste w obsłudze, responsywne

Przejdź dalej